ORCHIDAMOS PRIEVIDZA n. o., Stavbárov 6, 971 01 Prievidza


 

 

Sme radi, že aj Vy patríte medzi tých, ktorí sa rozhodli prostredníctvom neziskovej organizácie Orchidamos Prievidza n.o. so sídlom v Prievidzi poskytnúť finančný dar pre tých, ktorí ho najviac potrebujú.

 

Za obdobie svojej činnosti poskytol Orchidamos (najmä do prievidzského regiónu) už desiatky tisíc EUR a to predovšetkým na pomoc zdravotníctvu, vzdelávaniu, mladým športovcom, telesne postihnutým a na humanitné a charitatívne ciele.


 

O príjmoch a výdajoch v Orchidamose vedieme predpísané účtovníctvo a každoročne  predkladáme príslušným orgánom správu  o hospodárení. Činnosť n. o.  organizujú bez nároku na akúkoľvek odmenu členovia správnej rady, správca a ďalší spolupracovníci.   

 

Príjmy n. o. tvoria okrem prijatých darov aj príspevky od fyzických  a právnických osôb. Nezanedbateľnú časť príjmov tvoria aj príspevky zamestnancov a organizácií z 2% dane z príjmov.   

 

Ďakujeme Vám za Váš dar, ďakujeme, že prostredníctvom n. o.  Orchidamos  ste prispeli na šľachetné ciele a tak podporili realizáciu cieľov a poslania neziskovej organizácie Orchidamos.


S úctou
Teodor Palkovič
predseda správnej rady n. o.
a členovia rady n. o. MUDr. Anton Chrenko, Ing. Ľubomír Ružek, Ing. Peter Bezák, Florián Leitman

Riaditeľ: Ing. Tatiana Dercová, 

Revízor: Patrícia Grófová,


Kontakt: tel: 0905232281,  mail: teop@stonline.sk
Obchodné meno: ORCHIDAMOS Prievidza, n. o.
Sídlo: Stavbárov 6, 97101 Prievidza
IČO príjmateľa: 50026879

 

 

 

 

 

Zoznam darcov 2%  dane z príjmov

 

 

 

 

Poďakovanie patrí okrem uvedených aj mnohým neznámym darcom:

 

ABC trade, s. r. o., Handlová
ABC, s.r.o. Rastislav Ciglan Ing.
Autokomplexx, spol. s r.o.
BAK, s.r.o.
Baniar Rastislav
Beny-stav Prievidza, s.r.o.
Betteš Milan
Bezák Peter Ing.
Blaho František st.
Bursová Anna Ing.
Cápa Lukáš
Čertík Peter Ing.
Ceizel Štefan
Ceizelová Veronika
Ceizelová Zdenka
Chrenko Anton MUDr.
Chrenková Tatiana
Chudý Milan
Derco Michal
Dercová Tatiana Ing.
Derneš Rudolf
Dubovanová Vieroslava Ing.
Dúcky Milan
Ďureje Dušan
Ďureje Viliam
Enermont, s.r.o. Hraničná 14, Bratislava, Ing. Zdenek Soukup
Fabiánová Eva
Fábry Michal
Flimelová Jana
Fráter Miloš
Galo Jozef
Gáplovský Ľubomír
Gross Jozef
Gulaš Roman
Hámorský Pavol
Hanusková Katarína
Hentek Viliam
Hladký Anton Ing.
Hlinka Milan a Oľga s rodinou
Hlinka Stanislav
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Hupka Pavel
Choma Michal JUDr.
Ižo Ján MUDr.
Ižová Helena MUDr.
Jánošková Katarína
Januš Patrik
Januš Roman Ing.
Králik Ivan - Práčovňa Stred
Kúdela Miroslav
Kulaviak Ľubomír
Ľachký Anton Ing.
Ľachký Robert Mgr.
Lachký Roman Mgr.
Leitman Florián
Linder Roman - Lintex
Marcinek Mario
Marcineková Mária
Matovič Anton
Mečiarová Anna
Meduna Jaroslav Mgr.
Meduna Roman
Mello Peter
Mendel Emil
Mesto Prievidza
Michalcová Oľga Ing.
Mihálik Klement Ing.
Mikušík Ján
Mitašová Anna
Morávek Alexander MUDr.
Moráveková Eva MUDr.
Mrviš Emil
Nadácia Bane pre zdravie, kultúru a šport regiónu
Nestlé Slovensko, s. r. o.
Neupauer Roman
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza
Oslicová Vlasta
Palkovič Teodor
Pastieriková Helena
Peťovská Oľga
Polónyi Emil
Progres Bojnice, s.r.o.
Revický Vladimír
Richtárik Ľubomír
Richtárik Tomáš
Ružek Ľubomír Ing.
Ružeková Klementína
Schnierer Jozef
Šebök Eduard Ing.
Šidlo Stanislav
Slivková Jozefína
Šlosiarik Peter
Slovaktual, s.r.o.
Šovčík Otto
Spol STS, s.r.o. Ing. Škríb
Športstav Inžiniering Prievidza, Ing. Bezák Peter
Športstav Prievidza, spol. s r.o.
Štefíková Eva
Števulová Ľudmila
Stomix Slovensko, s.r.o.
Štrba Dušan
Struhárová Oľga
Svitok Miloš
Truchan Jozef Ing.
Unipharma Prievidza
Vaňo Vladimír JUDr.
Vaňová Elvíra MUDr.
Vavro Štefan
Vdolečková Eva
Vojtková Jana Bc.
Wallenfelsová Petra MUDr.
Zderka Patrik
Zdzieblo Eduard Ing.
Zenit SK, s.r.o., Vladimír Beluško Ing.
Židek Ladislav

 

a ďalší darcovia ktorých mená budeme postupne, ako nám budú chodiť návratky, zverejňovať.