2018_rodina_cvici1

 

 

Dňa 13.12.2018 usporiadala v mestskej športovej hale v Prievidzi Olympia pri OK Prievidza za spolupráce neziskovej organizácia Orchidamos Prievidza a Mesta Prievidza posledné športové podujatie v tomto roku z projektu Dotkni sa hviezd pod názvom "Cvičí celá rodina".

 

 

Podujatie otvorili  deti z MŠ P. Benického.

 

Program pokračoval pod vedením cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej nenáročným spoločným aerobikom, cvičením s tyčami a loptami vo dvojiciach a v zábavnom kruhu.

 

 

2018_rodina_cvici2

 

 

Na žinenkách v zápasníckej telocvični si spolu zacvičili a zašantili  deti predškolského a školského veku, súrodenci, mamičky, tety, babičky, priateľky.

 

Počas celého podujatia panovala medzi prítomnými  milá a srdečná atmosféra.

 

Nakoniec sa prezentovali pod vedením cvičiteľky Jitky aj cvičenky Olympie s pódiovou skladbou "Džingl".

2018_rodina_cvici3

 

 

Záverom podujatia sa rozžiarili prítomným deťom očká, pretože boli všetky odmenené za svoj úžasný výkon hračkami, športovými potrebami a sladkosťami.

 


Ďalšie vydarené podujatie s predvianočnou atmosférou pre všetky vekové kategórie bolo skvelou bodkou za rokom 2018!