vykrocme_2018_4

 

 

Dňa 2.9.2018 usporiadal Olympijský klub Prievidza, v spolupráci s neziskovou organizáciou Orchidamos Prievidza a pri príležitosti Dňa ústavy SR, športovo-spoločenské podujatie "Vykročme za zdravím", na ktorom sa zúčastnili členovia OK Prievidza, priatelia olympizmu, aktivisti a priaznivci n. o. Orchidamos.

 

 

 


Podujatie otvorili krátkym príhovorom a oboznámili účastníkov s  programom  predseda klubu Vlado Revický a riaditeľka neziskovky Orchidamos Tatiana Dercová.


vykrocme_2018_1

 

 

Po ich príhovore pozvala Jitka Hejtmánková, predsedníčka Olympie a členka výkonného výboru OK prítomných k nenáročnému spoločnému cvičeniu.

vykrocme_2018_2

 

 

Ďalším bodom bol vedomostný kvíz o olympizme, ktorý pripravil a viedol člen výkonného výboru Marian Grman v spolupráci s Paľom Mečiarom, tiež členom výkonného výboru.

vykrocme_2018_3

vykrocme_2018_6

 

 

Za odmenu si všetci pochutnali na výbornom guláši a pokračovali v neformálnych rozhovoroch v príjemnej atmosfére.

vykrocme_2018_5

 

 

Podujatie zakončil predseda klubu Vlado Revický pozvánkou na ďalší ročník podujatia v roku 2019 a poprial prítomným veľa zdravia a osobných aj pracovných úspechov.