Pomohli sme...
Nezisková organizácia počas svojej dlhoročnej činnosti prispela na  zdravotníctvo, mladým športovcom, telesne postihnutým športovcom, na charitu a iné ušľachtilé ciele už desiatky tisíc EUR. Je veľa už tých, čo na vlastnej koži pocítili štedrosť Orchidamosu.


Doteraz sme prispievali:

 


Okrem iného, na zakúpenie rôznych zdravotných pomôcok pre postihnutých športovcov, invalidného vozíka, pomohla internému oddeleniu na zakúpenie zariadenia na monitorovania srdca, oddeleniu rádio diagnostickému na zariadenie používané pri diagnostikovaní vyšetrenia karcinómov prsníkov. Pomohla urologickému a chirurgické oddeleniu Nemocnice Bojnice a na ďalšie potreby prispievajúce k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti občanov žijúcich v našom regióne. Orchidamos prispieva i na obnovu a zachovávanie kultúrnych pamiatok ako napr. obnovu Drevenej zvonice vo Vyšehradnom. Pomohol mladým športovcom, svojím dielom aktívne prispieva na propagáciu histórie športu na hornej Nitre, pomohol vydaniu literatúry o športe a športovcoch, krásnej literatúry rodákov hornej Nitry aj faktografickej literatúry o rodákoch, ktorí sa zaslúžili o rozvoj regiónu, pomohol študentom, organizáciám zdravotne postihnutých, organizovaniu Silvestrovského behu ulicami Žabníka v Prievidzi, behu oslobodenia Kanianka-Bojnice. V ostatných rokoch sa zameriava viacmenej na verejnoprospešné akcie akými sú pohybové aktivity a cvičenie detí, mládeže, rodičov i seniorov, zápasnícky šport, šachový turnaj, plážový volejbalový turnaj a športovú osvetu.


Orchidamos svojimi cieľmi spĺňa literu zákona o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.Prehľad príspevkov Organizácie za posledné roky:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018