V roku 2019 sme organizovali a podieľali sa na spolupráci pri nasledovných aktivitách:


 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Propagácia športu a telesných aktivít ako dôležitej súčasti zdravého životného štýlu človeka

250,00

Ročenka športovcov regiónu hornej Nitry a ich úspechov za rok 2018 vydaná vo februári 2019

2.

Šport mládeže

80,00

Plážový volejbalový turnaj mládeže konaný dňa 20.7.2019 v športovom areáli Hutira Handlová

3.

Medzinárodný šport detí a mládeže

350,00

47. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 14.- 15.9.2019

4.

Telesná výchova a výchova k zdravému životnému štýlu dospelých a seniorov

196,00

Tradičná akcia „Vykročme za zdravím“ organizovaná s Olympijským klubom Prievidza dňa 29.8.2019, spoločné cvičenie v prírode, zdravotná prednáška a vedomostná súťaž o olympizme

5.

Telesná výchova a zdravie všetkých generácií

86,00

Športová akcia „Cvičí celá rodina“ konaná dňa 10.12.2019 za aktívnej účasti skupiny Olympia pri OK Prievidza (spoločné cvičenia detí, rodičov a starých rodičov)