V roku 2008 sme prispeli na:


 • Vyhotovenie DVD na propagáciu histórie športu na Hornej Nitre.
 • Zakúpenie zdravotníckych potrieb pre interné odd. NsP Bojnice.
 • Pomoc mladým športovcom v Kanianke - Beh oslobodenia.
 • Zápasnícky klub Prievidza - príspevok na zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska kadetov v zápasení.
 • Zriadenie a prevádzka webovej stránky http://www.orchidamos.biznisweb.sk/ .
 • ZK Baník Prievidza - zakúpenie športových súprav pre zápasníkov.
 • Príspevok na výrobu LDPE tašiek určených na propagáciu olympijskeho hnutia na Hornej Nitre.
 • Zabezpečenie spracovania a vydania knihy Šport na Hornej Nitre (roky 1948 - 2008).
 • Príspevok neziskovej organizácii K.U.K.O. na zabezpečenie charitatívnej a vzdelávacej činnosti.
 • Príspevok na obnovu kultúrnych pamiatok vo Vyšehradnom - drevenej zvonice a mlyna.
 • Príspevok Futbalovému klubu mesta Prievidza na zabezpečenie športu mladých - silvestrovský beh.
 • ...a na rôzne ďalšie projekty zabezpečované v súlade so štatútom n.o.