V roku 2009 sme prispeli na:

 

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb1): Orchidamos Slovakia, n. o. (názov),
so sídlom: Stavbárov 6, Prievidza, 971 01, (názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: 36119849, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2008 ním prijatého v roku 2009:

 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Podpora športu

73,03

Propagačný materiál na Beh oslobodenia Bojnice-Kanianka

2.

Podpora športu

200,00

Olympijský klub Prievidza -zakúpenie cien Fair-play

3.

Podpora športu detí a mládeže

200,00

Tenisový klub Omega Kanianka – príspevok na zorganizovanie turnaja mladých tenistov

4.

Podpora športu mládeže

200,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – zabezpečenie 37. ročníka medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle

5.

Podpora propagácie histórie športu

1740,20

Vydanie knihy Šport a telesná výchova na hornej Nitre

6.

Podpora športu

1295,00

Lyžiarsky klub Prievidza – na organizáciu verejných lyžiarskych pretekov a zlepšenie technic. podmienok zimného športu