V roku 2010 a 2011 sme prispeli na:


 


Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Podpora športu

100,00

Propagačný materiál na Beh oslobodenia Bojnice-Kanianka

2.

Podpora športu mládeže

150,00

Olympijský klub Prievidza – na turnaj Memoriál A. Schuta

3.

Propagácia športových výsledkov

1000,00

Ceny na vyhlásenie najlepších športovcov, trénerov a organizátorov Hornej Nitry

4.

Podpora športu mládeže

350,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – zabezpečenie 38. a 39. ročníka medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle a Majstrovstiev SR mladších žiakov

5.

Propagácia histórie športu

350,00

Hádzanársky klub Kúpele Bojnice na vydanie knihy k 50. výročiu HK

6.

Podpora športu mládeže

300,00

Hornonitriansky basketbalový club Prievidza

7.

Propagácia športu a jeho histórie

4450,00

Výdavky s vydaním knihy Klenotnica športovcov hornej Nitry

8.

Podpora športu mládeže

620,00

Hádzanársky klub Kúpele Bojnice na mládežnícke turnaje

9.

Podpora zimného športu dospelých

1950,00

TJ Tatran Nižná Boca na Veľkú cenu Barbory, EÚ pohár FIS/UNI

10.

Podpora začínajúcim literárnym autorom

200,00

JUDr. Alojz Marsina na knihu Podobenstvo o dome Danielovom

11.

Podpora mládežnického športu

100,00

Tenisový klub Omega Kanianka na mládežnícke turnaje v tenise

12.

Podpora kultúrnych hodnôt

100,00

MŠ P. Benického Prievidza, Akadémia k 55. výročiu vzniku školy