V roku 2012 sme prispeli na:


 


Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Podpora športu intelektuálov

50,00

20. ročník šachového turnaja Buď pozdravené Slovensko, uskutočnený 6.1.2012 v Prievidzi

2.

Podpora športu širokých más

200,00

49. ročník stretnutia turistov a čitateľov časopisu Krásy Slovenska 25.-27.5.2012 na vrchole Kľaku

3.

Benefičné podujatie na podporu výskumu rakoviny

250,00

Benefičná futbalová a kultúrna šou Zápas pre život za spolupráce s nadáciou Výskum rakoviny dňa 25.8.2012

4.

Podpora športu mládeže

150,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – 40. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 14.-15.9.2012