V roku 2013 sme organizovali a podieľali sa na spolupráci pri týchto športových aktivitách:


 


Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Podpora športu intelektuálov

80,00

Šachový turnaj "Buď pozdravené Slovensko", uskutočnený 6.1.2013 v Prievidzi

2.

Podpora športu dospelých

100,00

20. ročník Memoriálu A. Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov 1. - 19. 5. 2013

3.

Podpora športu mládeže

250,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – 41. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 13. -15. 9. 2013

4.

Pohybové aktivity seniorov

242,00

Minigolfový a petangový turnaj seniorov, 1. ročník vlastného podujatia konaného dňa 4. 10. 2013