V roku 2014 sme prispeli na:


 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Podpora športu intelektuálov

80,00

22. ročník šachového turnaja „Buď pozdravené Slovensko!“ uskutočnený dňa 6. 1. 2014 v Prievidzi

2.

Vydavateľská činnosť

270,00

Vydanie brožúry „Bibliografia Floriána Leitmana“ (významného autora nami vydaných knižných publikácií o histórii športu v regióne)

3.

Podpora športu mládeže

250,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – 42. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 12.-14.9. 2014

4.

Propagácia športu, telesnej výchovy a zdravia prednostne u seniorov

200,00

Spoločensko-športové podujatie „Vykročme za zdravím“ konané dňa 1.9. 2014

5.

Podpora zdravia

240,00

Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu na zlepšenie zdravotného stavu ZŤP mládeže

6.

Podpora zdravia

455,00

Úprava interiéru za účelom zlepšenia životného prostredia ťažko postihnutej osoby