V roku 2015 sme organizovali a podieľali sa na spolupráci pri týchto rôznorodých aktivitách:


 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Podpora športu intelektuálov

100,00

23. ročník šachového turnaja „Buď pozdravené Slovensko!“ uskutočnený dňa 6. 1. 2015 v Prievidzi, spoluorganizácia s MK Slovenský orol Prievidza

2.

Zábava so športom pre celú rodinu

109,00

Akcia „Cvičí celá rodina“, spoluorganizácia s odborom Olympia OK Prievidza a Mestom Prievidza

3.

Podpora športu mládeže

300,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – 43. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 11. - 13. 9. 2014

4.

Podpora zdravia pre ZŤP

861,00

Úprava životného prostredia za účelom zlepšenia kvality života osoby so ZŤP