V roku 2017 sme organizovali a podieľali sa na spolupráci pri nasledovných aktivitách:


 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Šport intelektuálov – všetky vekové kategórie

120,00

25. ročník šachového turnaja „Buď pozdravené Slovensko!“ uskutočnený dňa 6. 1. 2017 v Prievidzi

2.

Zachovávanie baníckych tradícií hornej Nitry

200,00

Banícky šachtág konaný dňa 13.1.2017 spoluorganizácia s Hornonitrianskym baníckym spolkom – 3. ročník

3.

25. výročie Orchidamos

490,00

Propagácia Orchidamos za 25 rokov činnosti (noviny, TV, spracovanie archívu fotografií), slávnostné stretnutie členov, sympatizantov, spolupracovníkov aj prispievateľov k 25. výročiu vzniku Orchidamos dňa 4.3.2017 v Prievidzi

4.

Udržiavanie tradícii

50,00

Úprava hrobu člena zakladateľa nadácie Orchidamos dňa 30.4.2017

5.

Šport mládeže

80,00

Volejbalový turnaj mládeže konaný dňa 22.7.2017 v športovom areáli Handlová

6.

Medzinárodný šport detí a mládeže

340,00

Zápasnícky klub Baník Prievidza – 45. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 15.-17.9.2017

7.

Telesná výchova a výchova k zdravému životnému štýlu dospelých a seniorov

--

Tradičná akcia „Vykročme za zdravím“ organizovaná s Olympijským klubom Prievidza dňa 21.9.2017, petangový turnaj, spoločné cvičenie v prírode, zdravotná prednáška a vedomostná súťaž o olympizme

8.

Telesná výchova a zdravie všetkých generácií

90,00

Športová akcia „Cvičí celá rodina“ konaná dňa 14.12.2017 za aktívnej účasti skupiny Olympia pri OK Prievidza (spoločné cvičenia detí, rodičov a starých rodičov)

9.

Vydavateľská činnosť

280,00

Literárne dielo: Alojz Marsina – Upratovanie v lunaparku (príbeh z Hornej Nitry sa dotýka histórie aj súčasnosti baníctva)