V roku 2018 sme organizovali a podieľali sa na spolupráci pri nasledovných aktivitách:


 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1.

Propagácia športu a telesných aktivít ako dôležitej súčasti zdravého životného štýlu človeka

200,00

Ročenka športovcov regiónu hornej Nitry a ich úspechov za rok 2017 vydaná vo februári 2018

2.

Šport mládeže

80,00

Plážový volejbalový turnaj mládeže konaný dňa 11.8.2018 v športovom areáli Handlová

3.

Medzinárodný šport detí a mládeže

355,00

46. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v dňoch 7.- 9.9.2018

4.

Telesná výchova a výchova k zdravému životnému štýlu dospelých a seniorov

--

Tradičná akcia „Vykročme za zdravím“ organizovaná s Olympijským klubom Prievidza dňa 2.9.2018, spoločné cvičenie v prírode, zdravotná prednáška a vedomostná súťaž o olympizme

5.

Telesná výchova a zdravie všetkých generácií

85,00

Športová akcia „Cvičí celá rodina“ konaná dňa 14.12.2017 za aktívnej účasti skupiny Olympia pri OK Prievidza (spoločné cvičenia detí, rodičov a starých rodičov)

6.

Vydavateľská činnosť

200,00

Kniha o športe: 100 rokov futbalu v Prievidzi, spoluautor Florián Leitman