Informácia o rokovaní Správnej rady Orchidamos Prievidza, n. o. konanej dňa 12.12.2017 v sídle n. o.

12.12.2017, 16:55, Teodor Palkovič


Program:

  1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR (12.4.2017)
  2. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018
  3. Rôzne

 

Výber z toho najdôležitejšieho:


Riaditeľka n. o. informovala o zaregistrovaní Osvedčenia - vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb pre výber 2% (3%) z daní z príjmov za rok 2017, osvedčenie bolo pre n. o. vydané 29.11.2017.


Riaditeľka predložila správnej rade návrh plánu činnosti na rok 2018. Sú v ňom tradičné každoročné aktivity ako šachový turnaj, vyhlásenie najlepších športovcov regiónu, mládežnícky turnaj v zápasení, plážový volejbalový turnaj mládeže, akcia Cvičí celá rodina, seniorský turnaj v golfe a petangu s prednáškou o zdraví.


Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť