Informácia o rokovaní Správnej rady Orchidamos Prievidza, n. o. konanej dňa 18.12.2019

20.01.2020, 17:51, Teodor Palkovič


Program:

  1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR
  2. Informácia o poskytnutých službách a zorganizovaných podujatiach
  3. Výber 2% z daní a registrácia na rok 2020
  4. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2020

 

Výber z toho najdôležitejšieho:


Predseda správnej rady konštatoval splnenie opatrení z minulého zasadnutia. Naplánované podujatia a akcie na rok 2019 sme urobili, plánovaný rozpočet podľa predpokladov sme neprekročili.


Riaditeľka n. o. informovala o zaregistrovaní Osvedčenia - vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb pre výber 2% (3%) z daní z príjmov za rok 2019, osvedčenie bolo pre n. o. vydané 14.11.2019. V roku 2019 sme vybrali spolu len 562 €.


Správna rada sa zaoberala návrhom plánu činnosti na rok 2020. Sú v ňom tradičné každoročné aktivity ako vyhlásenie najlepších športovcov regiónu, mládežnícky turnaj v zápasení, plážový volejbalový turnaj mládeže, akcia Cvičí celá rodina, akcia Vykročme za zdravím spojená s telesnou aktivitou v prírode, vedomostnou súťažou o olympijzme, športe a telesnej kultúry a prednáškou o zdraví. Rozpočet je plánovaný opäť vyrovnaný.


Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť