Informácia o rokovaní Správnej rady Orchidamos Prievidza, n. o. konanej dňa 21.3.2018

21.03.2018, 16:49, Teodor Palkovič


Program:

  1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR
  2. Predloženie ročnej uzávierky, výkazov a výročnej správy, daňového priznania za rok 2017
  3. Stanovisko – správa revízora k výročnej správe, vedeniu účtovníctva a hospodáreniu za rok 2017, schvaľovanie výročných dokumentov správnou radou
  4. Schválenie plánu na rok 2018
  5. Príprava a priebežné hodnotenie akcie k zbieraniu 2% dane z príjmov
  6. Rôzne

 

Výber z toho najdôležitejšieho:


Predseda správnej rady konštatoval splnenie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR.
Ročná uzávierka, výkazy, výročná správa, daňové priznanie za rok 2017 boli potvrdené ako správne revízorkou a schválené správnou radou.

Vo februári 2018 sme spoluorganizovali vyhodnotenie najlepších športovcov, trénerov a osobností telovýchovy a športu v okrese Prievidza, pri tej príležitosti sme vydali kroniku najúspešnejších za rok 2017.

Pre rok 2018 sme naplánovali ešte zorganizovať a participovať na nasledovných podujatiach: plážový volejbalový turnaj v Handlovej, 46. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení, tradičnú akciu Vykročme za zdravím s Olympijským klubom a Cvičí celá rodina v športovej hale v Prievidzi. Otvoríme petangové ihrisko v parku Prepadliská, ktoré dalo postaviť mesto Prievidza na základe projektovej dokumentácie dodanej našou neziskovou organizáciou. Pri tej príležitosti usporiadame petangový turnaj pre verejnosť.

Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť