Ján Vattay

27.09.2009, 19:23, Teodor Palkovič


Ján VATTAY, rodák z Prievidze, narodený 23. apríla 1906.
Patril medzi popredných činovníkov ŠK Prievidza, v roku 1929 ho valné zhromaždenie ŠK schválilo za jednateľa klubu.
Bol to agilný slovenský  športový publicista. V spolupráci s Jánom Bendíkom napísal knihu „Šport a telesná výchova na hornej Nitre“, ktorá vyšla v roku 1932 ako prvá kniha so športovou tematikou v našom regióne. Je prvým pokusom o zaznamenanie športových aktivít v medzivojnovom období.
Zároveň prispel aj do športovej publikácie „Futbalový šport a jeho organizácia na Slovensku“ (1933), v ktorej spracoval časť história a vývoj futbalu. V rokoch 1928 – 1933 bol športovým dopisovateľom novín Športový Týždeň  – Bratislava, Slovák – Bratislava, Rekord –  Praha, úradný orgán ČSAF a novín Náš kraj, ktoré vychádzali v regióne Prievidza. Športovú rodinu hornej Nitry opustil v mladom veku ako 40-ročný 25. septembra 1946. Pochovaný  je v Prievidzi. Zanechal po sebe bohatú športovú publicistiku najmä z obdobia počiatkov rozvoja športu na hornej Nitre.
 
« Späť