Šport a telesná výchova na hornej Nitre

27.09.2009, 19:17, Teodor Palkovič


  V týchto dňoch prichádza na knižný trh II. Vydanie najstaršej športovej knihy regiónu Prievidza „Šport a telesná výchova na hornej Nitre", ktorú v roku 1932 napísali a vlastným nákladom vydali Ján Vattay a Ján Bendík, vďaka porozumeniu a ochote vtedajších súkromných podnikateľov a živnostníkov prevažne z mesta Prievidza.

 

     Po 77. Rokoch prostredníctvom neziskovej organizácie Orchidamos  Slovakia a pomocou Tlačiarní Patria s.r.o. Prievidza a finančnej pomoci podnikov, láskavým prispením niekoľkých jedincov bolo uvedené do spoločenského – športového života jej druhé vydanie, ktoré jej zostavovateľ Florián Leitman rozšíril o originálnu fotodokumentáciu, články z novín, ktoré v rokoch 1928 – 1933 publikoval Ján Vattay a o osobnosti  športového života tohto obdobia.

 

Kniha na 190 stranách a 72 fotografiách zobrazuje prvé počiatky športu a telovýchovy na hornej Nitre od roku 1920.

 

     Veľký  podiel na napísaní knihy v roku 1932 mal doposiaľ takmer   jeden z autorov Ján Vattay, športový funkcionár, publicista a dopisovateľ do novín, ktorý po sebe zanechal z rokov 30-tych množstvo článkov, komentárov a hodnotení.

 

     Súčasťou tohto II. vydania knihy je aj biografia vydaných publikácií  v oblasti športu, telovýchovy a turistiky z rokov 1928 – 2008 v regióne hornej Nitry.

 

Veríme, že kniha zaujme svojim obsahom najmä pamätníkov športu, funkcionárov, archivárov a kronikárov, ako aj širokú športovú  a turistickú rodinu aj mladšiu generáciu.