rodina_cviciMilí športoví priatelia!

Naša Olympia pri OK Prievidza uskutočnila v mestskej športovej hale v Prievidzi, v spolupráci s mestským zastupiteľstvom v Prievidzi, Olympijským klubom Prievidza a n.o. Orchidamos Prievidza, športovú akciu z projektu Slovenského Olympijského výboru "Dotkni sa hviezd" pod názvom "Cvičí celá rodina".

Program otvorila cvičiteľka a predsedníčka Olympie Jitka Hejtmánková privítaním prítomných cvičencov /detí,rodičov,starých rodičov a členiek Olympie./

Podujatie otvorili milým vystúpením deti z MŠ P. Benického, ďalej nasledovalo cvičenie vo dvojiciach, mikulášsky aerobik, cvičenie s náčiním a zábavné cvičenie v kruhoch. Pestrý program pokračoval pohybovou skladbou Olympie "Džingl", do ktorej sa zapojili aj všetci aktéri podujatia.

Na záver úžasnej športovej akcie zažiarili všetky detské očká pri ich odmeňovaní sladkou odmenou za ich skvelé športové výkony.

Veľmi vydarený športový podvečer ukončila cvičiteľka Jitka Hejtmánková pozvánkou na ďalšie spoločné podujatie o rok a popriala všetkým prítomným krásne prežitie Vianoc.

S pozdravom.

Jitka Hejtmánková

rodina_cvici_foto06

rodina_cvici_foto01

rodina_cvici_foto07

rodina_cvici_foto05

rodina_cvici_foto02

rodina_cvici_foto03

rodina_cvici_foto08

rodina_cvici_foto04