V roku 2007 sme prispeli na:


  • Organizáciu vyhlasovania najúspešnejších športovcov okresu Prievidza .
  • Oceňovanie najhumánnejších činov roka cenami Fair-play.
  • Vyhotovenie elektronických nosičov DVD s tematikou reprezentácie histórie športu na Hornej Nitre.
  • Beh oslobodenia Kanianka – Bojnice.
  • Činnosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prievidzi.
  • Vydávanie časopisu asociácie telovýchovných jednôt.
  • Zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok – drevenej zvonice vo Vyšehradnom.
  • Organizáciu Silvestrovského behu v meste Prievidza.
  • Činnosť mladým športovcom v Slovenský orol Prievidza.