Z rokovania správnej rady Orchidamos Slovakia, n.o., dňa 30. 11. 2012

02.12.2012, 15:09, Teodor Palkovič


Program:
  1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR (15.3.2012)
  2. Správa o hospodárení za obdobie od začiatku roka 2012
  3. Vyhodnotenie akcie 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012
  4. Prejednanie žiadostí o spoluprácu a spoluorganizovanie podujatí
  5. Rozpočet na rok 2013
  6. Rôzne


Výber z toho najdôležitejšieho:
Správna rada konštatovala splnenie opatrení z ostatného zasadnutia. Schválila hospodárenie a výdavky od 1.1. do 30.11.2012. Prejednala výber 2% z daní z príjmov za rok 2011 vo výške viac ako 1025 eur. Riaditeľka n. o. informovala o zaregistrovaní Osvedčenia vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb pre výber 2% z daní z príjmov za rok 2012, osvedčenie bolo pre organizáciu vydané 16.11.2012. Správna rada jednomyseľne schválila rozpočet na budúci rok, predbežne sa dohodla na výdaji prostriedkov vo výške 1600 eur, príjmy očakáva zo sponzorských darov a 2 percent.Správna rada schválila finančné výdaje na tieto aktivity:

  • Časopisu Športinform vo výške 20 eur na vydavateľskú činnosť a odber časopisu
  • Na 21. ročník šachového turnaja Buď pozdravené Slovensko za spolupráce s MK Slovenský orol Prievidza vo výške 80 eur

 

Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť